Invloed van XTC (MDMA) gebruik op de hersenen. Invloed van XTC (MDMA) gebruik op de hersenen.


Serotonine is een neurotransmitter en wordt geproduceerd in blaasjes in axonuiteinden. Zogenaamde serotonerge neuronen in de hersenen regelen de afgifte van serotonine bij prikkeling. Serotonine speelt een grote rol bij de stemming, slaap, concentratie, eetlust, pijnperceptie, seksuele lust en het geheugen.
MDMA veroorzaakt forse ontlastingen (depleties) van serotonine. Door het gebruik van MDMA kan de voorraad serotonine uitgeput raken, waardoor een depressieve stemming kan ontstaan.

Bij langdurig MDMA gebruik kan het serotonerge systeem dusdanig ontregeld raken, dat het brein zich niet (snel) meer kan herstellen. Chronische psychiatrische complicaties kunnen hiervan het gevolg zijn.
Omdat slechts een minderheid van de MDMA gebruikers psychiatrische complicaties vertoont, mag je ervan uitgaan dat een individuele gevoeligheid bestaat voor het ontregeld raken van het serotonerge systeem.

Het menselijke brein heeft een behoorlijk vermogen om zich te herstellen. Als er te weinig axon uiteinden zijn om contact te maken met dendrieten van een volgend neuron, wordt er een aantal nieuwe geproduceerd, waardoor de prikkeloverdracht weer genormaliseerd kan worden. Als er teveel axonuiteinden zijn zorgt het brein er weer voor dat er een aantal wordt afgesloten.

Onderzoek op apen en ratten wees echter uit dat er ook schade kan ontstaan aan het serotonerge systeem. Serotonerge axonuiteinden kunnen afsterven. Tevens kan het axon in zijn geheel korter worden, zie illustratie. Herstel van verdwenen uitlopers vindt niet of langzaam plaats. Nieuwe uitlopers kunnen wel ontstaan, maar of die even goede verbindingen kunnen maken met andere zenuwcellen is de vraag. Het is dus niet bekend of de nieuwe aangroei van serotonerge axonuiteinden leidt tot herstel van verloren functies. Voor de gebruiker is dit een haast onmerkbaar proces. Echter iedere keer dat iemand XTC gebruik krijgen de hersenen een opdonder tot het een keer echt misgaat.

Hersenschade bij ratten is reversibel; volledig herstel treedt op na 12 maanden. Bij apen daarentegen bleek dat 7 jaar na toediening van MDMA nog geen sprake was van herstel in sommige hersengebieden.
Een algemeen principe in de toxicologie is dat grotere dieren gevoeliger zijn voor een bepaalde dosis van een stof dan kleinere. Uit het proefdieronderzoek met MDMA blijkt dus dat apen veel gevoeliger zijn voor het neurotoxische effect van deze stof dan ratten. Het lijkt dan logisch dat ook mensen gevoeliger zullen zijn voor de neurotoxische effecten van MDMA dan de kleinere proefdieren.
serotonerge axonuiteinden in de hersenschors van een aap te zien (wit gekleurd). Bij apen die 18 maanden eerder een enkele dosis MDMA hebben gekregen zijn nauwelijks serotonerge axonuiteinden te zien.

Je kunt er dus vanuit gaan dat MDMA voor de mens eveneens schadelijk is voor serotonerge neuronen (op een dosisafhankelijke manier; waarschijnlijk zal een enkele keer MDMA gebruik of kortdurend gebruik niet gelijk leiden tot (blijvende) schade). Wanneer er sprake is van chronische symptomen zoals geheugen en concentratiestoornissen, verhoogde impulsiviteit en rusteloosheid en een langdurige depressie, zou dit kunnen duiden op de functionele gevolgen van serotonerge neurotoxiciteit. Stijging van de lichaamstemperatuur (hyperthermie) als gevolg van XTC gebruik is erg gevaarlijk gebleken. Juist dan is de kans op schade het grootst, zo concludeert men.

Essentiele vragen zijn; hoeveel schade moet zijn aangericht voordat functionele veranderingen blijven voortbestaan, is de schade blijvend, hoe groot kan de schade worden en wat zijn de gevolgen van de schade op lange termijn. Onderzoeken gaven aan dat toediening van SSRI’ s en dopamine blokkerende middelen gelijktijdig of kort na inname van MDMA kunnen beschermen tegen neurotoxiciteit.

(Zowel bovenstaande tekst (in grote lijnen) als illustratie zijn ontleend aan studies verricht door E.J.M. Pennings e.a., neurobiochemicus-toxicoloog, Leids Universitair Medisch Centrum).

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
HyvesGoogle BookmarksNUjijRedditDiggShare

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>